mobilemenu

 

Tietosuojaseloste – Leipomo Manna Oy

 

Päivitetty 13.4.2022

 

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan miten Leipomo Manna kerää ja käsittelee henkilötietoja.

 

1) Rekisterinpitäjä & yhteyshenkilö

 

Rekisterinpitäjä: Leipomo Manna Oy

Osoite Uittamontie 12, 20810 Turku

Y-tunnus 2880685-8

Yhteyshenkilö tietosuoja-asioissa: Petteri Polvi

Yhteyshenkilön yhteystiedot: petteri.polvi@gmail.com

 

2) Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja perusteet

 

Leipomo Mannan keräämiä henkilötietoja käytetään ainoastaan tuotteiden ja palvelujen toteuttamiseen. Tietojen keräämisen ja käsittelyn perusteena on siis sopimuksen toteuttaminen, eli EU:n tietosuoja-asetuksen 6 artiklan alakohta b):

käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä;

 

3) Tallennettavat tietotyypit

 

Leipomo Manna voi kerätä ja tallettaa seuraavia tietoja:

 • Etu- ja Sukunimi
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Yrityksen nimi
 • Yrityksen osoite
 • Yrityksen Y-tunnus
 • Yrityksen yhteyshenkilön yhteystiedot (nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite)

 

4) Tietojen säilytysaika

 

Tietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kun niihin liittyvän sopimuksen toteuttamisen kannalta on tarpeellista. Tietojen muodostamaa henkilörekisteriä säilytetään kohtuullinen aika.

 

5) Tietolähteet

 

Henkilötietoja saadaan pääasiassa puhelimitse, sähköpostilla tai Leipomo mannan verkkosivujen yhteyslomakkeen kautta. Tietoja saadaan myös suostumuksella esimerkiksi verkkosivustovierailun yhteydessä. Voimme yhdistellä eri tietolähteistä saatuja tietoja.

 

6) Tietojen luovutus

 

Emme pääsääntöisesti luovuta tietoja kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lain edellyttämissä tapauksissa. Emme siirrä asiakastietoja toimeksiannon toteuttamiseksi.

 

Verkkosivuilla käytettävät kolmannen osapuolen palvelut ja ohjelmistot voivat kerätä tietoja (jos niille on annettu tähän erikseen suostumus) ja lähettää niitä eteenpäin, myös EU:n ja ETA:n ulkopuolelle. Tietoja voidaan luovuttaa näin, jos tiedot siirretään maahan tai organisaatioon, jonka tietoturvan tason Euroopan komissio on todennut riittäväksi. Tietojen siirtoa voidaan myös tehdä, mikäli erillisin sopimusjärjestelyin on mahdollista taata tietosuojan riittävä taso. Lisäksi siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle voidaan tehdä, jos siihen on saatu suostumus.


7) Evästeiden käyttö

 

Leipomo Mannan verkkosivuilla käytetään evästeitä. Sivusto lähettää verkkosivuvierailijan internet-selaimelle evästeen – pienen tekstitiedoston, joka tallentuu tietokoneen kovalevylle. Käytössä on sekä väliaikaisia istuntotunnus-evästeitä, jotka sulkeutuvat, kun suljet Internet-selaimen, että pysyviä evästeitä, jotka tallentuvat tietokoneen kovalevylle.

 

Evästeiden käyttötarkoitukset ovat:

 

Sivuston analytiikka. Louhoksen verkkosivustolla käytetään evästeitä verkkosivuliikenteen analysointiin. Käytännössä tämä tarkoittaa sivustolla käyneiden määrän seurantaa, verkkosivuvierailijoiden käyttäytymisen seurantaa, erilaisten saapumistapojen seurantaa ja sivuilla vietetyn ajan seurantaa.

Verkkosivustolla käytetään Google Analytics-palvelua, jolla seurataan sivuston kävijäliikennettä. Analytiikkaevästeet käyttäjä voi hylätä tai hyväksyä sivustolla olevasta evästebannerista.

Googlen tietosuojakäytäntö

Googlen Privacy Shield -sertifikaatti
 

Toiminnan varmistaminen. Tietyt evästeet ovat verkkosivuilla varmistamassa sivuston moitteettoman toiminnan. Nämä evästeet ovat niin sanottuja pakollisia evästeitä. Mikäli käyttäjä kieltää verkkoselaimensa asetuksista kaikki evästeet, niin sivusto ei välttämättä toimi oikein.

 

Verkkosivuvierailija voi halutessaan kieltäytyä muista kuin toiminnan kannalta pakollisista evästeistä sivuston evästeasetuksista.
 

 

8) Rekisterin suojaus

 

Fyysisesti säilytettävät tiedot säilytetään Leipomo Mannan lukituissa tiloissa, joissa valvomaton kulku on ulkopuolisilta estetty. Tilaan pääsevät omatoimisesti sellaiset henkilöt, jotka ovat kirjallisesti sitoutettuja Leipomo Mannan toimintaan.

 

Tietojärjestelmiin tallennettavat tiedot ovat tallennettuina järjestelmiin, jotka edellyttävät kirjautumista. Sisäänkirjautumisen mahdollistavia tunnuksia luovutetaan vain Leipomo Mannan toimintaan sitoutetuille henkilöille, ja järjestelmiin pääsy on myös teknisellä järjestelmätoimittajalla (Louhos Group Oy). Laitteisto, jossa tietoja säilytetään, on suojattu asianmukaisin keinoin palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

 

9) Rekisteröidyn oikeudet:

 

Kaikilla luonnollisilla henkilöillä, joiden tietoja Leipomo Manna on tallentanut niin, että niistä on tullut osa henkilörekisteriä, on seuraavia oikeuksia:

 

 • Oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot.
 • Oikeus vaatia tietojensa oikaisua niissä olevan virheen vuoksi.
 • Oikeus vaatia tietojen poistamista tai siirtämistä järjestelmästä toiseen.
 • Oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä.
 • Oikeus peruuttaa aiemmin annettu suostumus tietojen käsittelylle.
 • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.
 • Oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.